ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος:861 mm Ύψος: 886 mm Βάθος: 490 mm Μήκος πόρτας: 701 mm Ύψος πόρτας: 418 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς: 2,4/5,6 kW Κυμαινόμενη ισχύς:3-7 kW Βάρος:78,5 kg Κατανάλωση G20: 0,317-0,740 m³/h Κατανάλωση G31: 0,236-0,552 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 79,4 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Focus 40: Μήκος:373 mm Ύψος:140 mm Βάθος:296 mm Βάρος:8,5 Kg Κυμαινόμενη ισχύς:3,3-8,3 Kw Μέση κατανάλωση G20:0,394-0,878 m³/h Μέση κατανάλωση G31:0,256-0,644 Kg/h Focus 60: Μήκος:506 mm Ύψος:140 mm Βάθος:296 mm Βάρος:11,5 Kg Κυμαινόμενη ισχύς:4-10 Kw Μέση κατανάλωση G20:0,423-1,057 m³/h Μέση κατανάλωση G31:0,310-0,776 Kg/h Focus 80: Μήκος:774 mm Ύψος:140 mm......

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος: 380 mm Ύψος:2138 mm Βάθος:346 mm Μήκος πόρτας:380 mm Ύψος πόρτας: 2000 mm Ενεργειακή κλάση: 3 rd Ονομαστική ισχύς:4,5 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 2,5-6 kW Βάρος: 30 kg Κατανάλωση G20:0,238-0,238 m³/h Κατανάλωση G31:0,197-0,488 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 72,3 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ      ...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος: 595 mm Ύψος:855 mm Βάθος:408 mm Μήκος πόρτας:435 mm Ύψος πόρτας: 386 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς:2,9 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 1,7-3,95 kW Βάρος: 52 kg Κατανάλωση G20:0,180-0,418 m³/h Κατανάλωση G31:0,134-0,311 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 72,6 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ...

ΤΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μήκος: 595 mm Ύψος:1455 mm Βάθος:408 mm Μήκος πόρτας:435 mm Ύψος πόρτας: 986 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς:6,4 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 3,3-8,2 kW Βάρος: 76,5 kg Κατανάλωση G20:0,349-0,878 m³/h Κατανάλωση G31:0,256-0,654 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 77,3 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΗ...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Venezia 90/130 Μήκος: 996/1529 mm Ύψος: 788 mm Βάθος: 408 mm Μήκος πόρτας: 836/1369 mm Ύψος πόρτας: 320 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς: 5,4/7,3 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 2,5-7/2,3-7,9 kW Βάρος: 72,5/100,5 kg Κατανάλωση G20: 0,264-0,740/0,423-1,057 m³/h Κατανάλωση G31: 0,197-0,552/0,315-0,788 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 77,3/73,4 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ......

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Venezia 90/130 Μήκος: 996/1529 mm Ύψος: 788 mm Βάθος: 408 mm Μήκος πόρτας: 836/1369 mm Ύψος πόρτας: 320 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς: 5,4/7,3 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 2,5-7/2,3-7,9 kW Βάρος: 72,5/100,5 kg Κατανάλωση G20: 0,264-0,740/0,423-1,057 m³/h Κατανάλωση G31: 0,197-0,552/0,315-0,788 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 77,3/73,4 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ......

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Venezia 90/130 Μήκος: 996/1529 mm Ύψος: 788 mm Βάθος: 408 mm Μήκος πόρτας: 836/1369 mm Ύψος πόρτας: 320 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς: 5,4/7,3 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 2,5-7/4-10 kW Βάρος: 72,5/100,5 kg Κατανάλωση G20: 0,264-0,74/0,423-1,057 m³/h Κατανάλωση G31: 0,197-0,552/0,315-0,788 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 77,3/73,4 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ......

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Venezia 90/130 Μήκος: 996/1529 mm Ύψος: 788 mm Βάθος: 408 mm Μήκος πόρτας: 836/1369 mm Ύψος πόρτας: 320 mm Ενεργειακή κλάση: 2 nd Ονομαστική ισχύς: 5,4/7,3 kW Κυμαινόμενη ισχύς: 2,5-7/4-10 kW Βάρος: 72,5/100,5 kg Κατανάλωση G20: 0,264-0,74/0,423-1,057 m³/h Κατανάλωση G31: 0,197-0,552/0,315-0,788 Kg/h Ενεργειακή απόδοση: 77,3/73,4 % ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ......