τζάκια αερίου schmid Tag

                              [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm               51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW               11,7 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW               4,9-9,9 Διατομή Καμινάδας mm               Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία                 κεραμικά ξύλα Βάρος kg               220 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186                 A Πλάτος (a) mm               1130 Ύψος (b) mm               950 Βάθος © mm               484 Μήκος τζαμιού (d) mm               1089 Ύψος τζαμιού (e) mm               510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm               309 Βάση τζακιού (g) mm               153 Ύψος ποδιών (h) mm               160-200 ...

                            [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm             51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW             10,8 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW             3,7-9,2 Διατομή Καμινάδας mm             Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία               κεραμικά ξύλα Βάρος kg             180 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186               A Πλάτος (a) mm             708 Ύψος (b) mm             1109 Βάθος © mm             622 Μήκος τζαμιού (d) mm             652 Ύψος τζαμιού (e) mm             510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm             424 Βάση τζακιού (g) mm             318 Ύψος ποδιών (h) mm             350-390 ...

                                  [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm           51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW           10,0 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW           2,0-8,2 Διατομή Καμινάδας mm           Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία             κεραμικά ξύλα Βάρος kg           140 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186             A Πλάτος (a) mm           484 Ύψος (b) mm           1091 Βάθος © mm           517 Μήκος τζαμιού (d) mm           444 Ύψος τζαμιού (e) mm           510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm           319 Βάση τζακιού (g) mm           262 Ύψος ποδιών (h) mm           290-330 ...

                            [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm         51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW         11,7 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW         4,9-9,9 Διατομή Καμινάδας mm         Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία           κεραμικά ξύλα Βάρος kg         235 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186           A Πλάτος (a) mm         1130 Ύψος (b) mm         950 Βάθος © mm         484 Μήκος τζαμιού (d) mm         1047 Ύψος τζαμιού (e) mm         510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm         309 Βάση τζακιού (g) mm         153 Ύψος ποδιών (h) mm         160-200 ...

                              [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm 51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW 10,8 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW 3,7-9,2 Διατομή Καμινάδας mm Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία κεραμικά ξύλα Βάρος kg 190 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186 A Πλάτος (a) mm 708 Ύψος (b) mm 1109 Βάθος © mm 622 Μήκος τζαμιού (d) mm 620 Ύψος τζαμιού (e) mm 510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm 424 Βάση τζακιού (g) mm 318 Ύψος ποδιών (h) mm 350-390 ...

                            [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm 51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW 10,0 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW 2,0-8,2 Διατομή Καμινάδας mm Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία κεραμικά ξύλα Βάρος kg 145 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186 A Πλάτος (a) mm 484 Ύψος (b) mm 1091 Βάθος © mm 517 Μήκος τζαμιού (d) mm 433 Ύψος τζαμιού (e) mm 510 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm 319 Βάση τζακιού (g) mm 262 Ύψος ποδιών (h) mm 290-330 ...

                        [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]   ύψος θαλάμου καύσης cm 51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW 11,7 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW 4,9-9,9 Διατομή Καμινάδας mm Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία κεραμικά ξύλα Βάρος kg 235 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186 A Πλάτος (a) mm 1130 Ύψος (b) mm 950 Βάθος © mm 432 Μήκος τζαμιού (d) mm 1005 Ύψος τζαμιού (e) mm 475 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm – Βάση τζακιού (g) mm 153 Ύψος ποδιών (h) mm 160-200 ...

                          [gallery size="medium" ids="8647,8648,8649"]     ύψος θαλάμου καύσης cm 51 Ονομαστική θερμική ισχύς (max) kW 10,8 Ονομαστική θερμική ισχύς (min) kW 3,7-9,2 Διατομή Καμινάδας mm Ø 130 / 200 Εσωτερική εστία κεραμικά ξύλα Βάρος kg 195 kg Ενεργειακή κλάση (EU) 2015/1186 A Πλάτος (a) mm 708 Ύψος (b) mm 1109 Βάθος (c) mm 571 Μήκος τζαμιού (d)  mm 587 Ύψος τζαμιού (e)  mm 475 Διαστάσεις πλαινού τζαμιού (f) mm – Βάση τζακιού (g) mm 318 Ύψος ποδιών (h) mm 350-390 ...