σόμπες pellet Tag

Βάρος 185 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 59 × 55 × 116 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 4.7-22.8 kW Απόδοση 91,3% Εκπομπή CO (σε 13% 02) 0,014% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Χωρητικότητα δεξαμενής 30 Kg...

Βάρος 185 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 59 × 55 × 116 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 4.7-16.2 kW Απόδοση 93,3% Εκπομπή CO (13% 02) 0,006% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Χωρητικότητα δεξαμενής 30 Kg...

Βάρος 160 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 59 × 55 × 116 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 3,4-11,9 kW Απόδοση 90,8% Εκπομπή CO (13% 02) 0,007% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Χωρητικότητα δεξαμενής 30 Kg...

Βάρος 160 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 57 × 57 × 126,2 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 2,3-8,1 kW Απόδοση 90,9% Εκπομπή CO (13% 02) 0,002% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος καπνών κάθετα προς τα πίσω Χωρητικότητα της δεξαμενής 20 Kg...

Βάρος 135 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 57 × 57 × 125 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 2,3-8,1 kW Απόδοση 90,9% Εκπομπή CO (13% 02) 0,002% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος καπνών κάθετα προς τα πίσω Χωρητικότητα της δεξαμενής 20 Kg...

Βάρος 180 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 55 × 61 × 114 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 2,3-10 kW Απόδοση 90,4% Εκπομπή CO (13% 02) 0,003% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Δεξαμενή χωρητικότητας 28 Kg...

Βάρος 170 κιλά Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 55 × 61 × 114 cm Μέγιστη θερμική ισχύς 2,3-10 kW Απόδοση 90,4% Εκπομπή CO (13% 02) 0,003% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Δεξαμενή χωρητικότητας 28 Kg...

Βάρος 105 κιλά Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 92,7 × 30,5 × 115 cm Min-max θερμική ισχύς 2,5-7,8 kW Απόδοση 90,2% Εκπομπή CO (13% 02) 0,006% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος καπνών κάθετα προς τα πίσω Δεξαμενή χωρητικότητας 17 Kg...

Βάρος 110 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 53 × 57 × 107 εκ Min-max θερμική ισχύς 2,5-8 kW Απόδοση 90,4% Εκπομπή CO (13% 02) 0,003% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος οπίσθιου καπνού Χωρητικότητα της δεξαμενής 19 Kg...

Βάρος 155 kg Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 89,7 × 113,5 εκ Μέγιστη θερμική ισχύς 2,6-8,8 kW Απόδοση 89,8% Εκπομπή CO (13% 02) 0,006% Διάμετρος εξόδου των καπνών 80 mm Έξοδος καπνών κάθετα προς τα πίσω Δεξαμενή χωρητικότητας 17 Kg...