ενεργειακά τζάκια με φούρνο Tag

LERMA-H Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 9kw Απόδοση (%): 76% Κατανάλωση (kg/h): 2,8kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 225m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 99kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 15cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 299 X 330mm Διαστάσεις φούρνου:400 Χ 295 Χ 300 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

GIJON-H Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 11kw Απόδοση (%): 80% Κατανάλωση (kg/h): 3,2kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 275m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 106kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 15cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 299 X 417mm Διαστάσεις φούρνου:400 Χ 299 Χ 328 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

MURANO Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 14kw Απόδοση (%): 80% Κατανάλωση (kg/h): 4,1kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 350m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 168kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 20cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 301 X 417mm Διαστάσεις φούρνου:610 Χ 333 Χ 404 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

  MURANO-R Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 14kw Απόδοση (%): 80% Κατανάλωση (kg/h): 4,1kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 350m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 204kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 20cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 301 X 417mm Διαστάσεις φούρνου:610 Χ 333 Χ 404 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

MURANO-L Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 14kw Απόδοση (%): 80% Κατανάλωση (kg/h): 4,1kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 350m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 208kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 20cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 301 X 417mm Διαστάσεις φούρνου:610 Χ 333 Χ 404 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

MURANO-E Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 14kw Απόδοση (%): 80% Κατανάλωση (kg/h): 4,1kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 350m3 Eπένδυση θαλάμου με βερμικιουλίτη Κατασκευή χάλυβας-μαντέμι Βάρος (kg): 176kg Διάμετρος καπνοδόχου (cm): 20cm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις θαλάμου: 610 X 301 X 417mm Διαστάσεις φούρνου:610 Χ 333 Χ 404 Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm):...

Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 13kw Απόδοση (%): 82% Κατανάλωση (kg/h): 3.85kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 325m3 Επένδυση Vermiculite Κατασκευή από μαντέμι και ατσάλι Βάρος (kg): 92kg Διάμετρος καπνοδόχου (mm): 150mm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάσεις θαλάμου καύσεως: 385 X 285 X 270mm Διαστάσεις θαλάμου καύσεως: 385 X 150 X 270mm Μέγιστο μήκος...

Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 9kw Απόδοση (%): 70% Κατανάλωση (kg/h): 3.3kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 225m3 Επένδυση Vermiculite Κατασκευή από μαντέμι και ατσάλι Βάρος (kg): 145kg Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις φούρνου: 390 X 270 X 360mm Διαστάσεις θαλάμου καύσεως: 390 X 200 X 340mm Μέγιστο μήκος κούτσουρου (cm): 50cm [caption id="attachment_7022"...

  Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 10kw Απόδοση (%): 76% Κατανάλωση (kg/h): 3kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 250m3 Ατσάλινη επένδυση Κατασκευή από μαντέμι και ατσάλι Βάρος (kg): 140kg Διάμετρος καπνοδόχου (mm): 200mm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάεις φούρνου: 530 X 369 X 400mm Διαστάσεις θαλάμου καύσεως: 500 X 250 X 400mm Μέγιστο μήκος κούτσουρου...

Χαρακτηριστικά Ισχύς (kW): 14kw Απόδοση (%): 78% Κατανάλωση min-max. (kg/h): 4.2kg/h Θερμαντική ικανότητα (m3): 350m3 Ατσάλινη επένδυση Κατασκευή από μαντέμι και ατσάλι Βάρος (kg): 192kg Διάμετρος καπνοδόχου (mm): 200mm Σύστημα καθαρισμού κρυστάλλου Διαστάσεις θαλάμου καύσεως: 560 X 200 X 370mm Διαστάεις φούρνου: 490 X 160 X 410mm Μέγιστο μήκος...