ενεργειακά τζάκια αερίου Tag

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 4,7 - 14,2 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 5,4 - 16,4 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Αντιανακλαστικό γυαλί: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column...

Καυστήρας: Led καυστήρας Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 5,8 - 17,5 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 6,3 - 18,9 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,9 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό [column col="1/2"][youtube height="315"...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 4,7 - 14,2 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 5,4 - 16,4 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Αντιανακλαστικό γυαλί: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 4,7 - 14,2 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 5,4 - 16,4 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Αντιανακλαστικό γυαλί: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό)   [column...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 5,8 - 17,5 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 6,3 - 18,9 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,9 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column col="1/2"][youtube height="315"...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 4,7 - 14,2 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 5,4 - 16,4 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Αντιανακλαστικό γυαλί: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 5,8 - 17,5 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 6,3 - 18,9 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,9 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column col="1/2"][youtube height="315"...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 4,7 - 14,2 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 5,4 - 16,4 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,4 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Αντιανακλαστικό γυαλί: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column...

Καυστήρας: Led καυστήρα Τύπος τζάκι: Σειρά Club φυσικού αερίου (min-max) G25: 5,8 - 17,5 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 6,3 - 18,9 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 18,9 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Puck: (Προαιρετικό) [column col="1/2"][youtube height="315"...

Καυστήρας: Πολυκαυστήρας Τύπος τζακιού: Αερίου φυσικού αερίου (min-max) G25: 3,5 - 17,6 kW φυσικού αερίου (min-max) G20: 3,8 -18,8 kW προπανίου (min-max) G31: 6,3 - 19,0 kW Απόδοση: 89% Μαύρο χάλυβα: (Τυπικό) Μαύρο γυαλί: (Προαιρετικό) Σύνδεση με αυτοματισμό κατοικίας: (Προαιρετικό) Λειτουργία μέσω εφαρμογής: (Προαιρετικό) Powerfan: (Προαιρετικό) Πίνακας ελέγχου: (Προαιρετικό) Διακόπτης τοίχου: (Προαιρετικό) Πρόγραμμα (ες) μεταφοράς: (Προαιρετικό) Τηλεχειριστήριο: (Τυπικό) Puck: (Προαιρετικό)           ...